Fokus

på det grønne skiftet.
Om alle gjør litt, får vi til mye!

Good for PEOPLE, planet, and Profit

Vi skal bidra til økt bevissthet og kunnskap i det grønne skiftet. Dette skal vi få til gjennom vår samarbeidsplattform i form av "grønne" aktiviteter som engasjerer til handling hos næringsliv, kommuner og folket. Plattformen utvikles som en applikasjon som kan brukes på både mobil og PC.

 

Grønn omstilling krever samhandling på tvers over tid.  For å få til dette ser vi et behov for en samarbeidsplattform som muliggjør tettere samarbeid mellom leverandører, butikker, forbrukere,  kommuner og innbyggere.  Applikasjonen skal ha FOKUS på det grønne skiftet og vil tydeliggjøre hva vi bør og kan gjøre. Den vil gi forskningsbasert informasjon på en enkel måte, slik at brukeren kan øke bevissthet, kunnskap og ha tillit til kildene. Brukere kan da vite at de bidrar positivt i den grønne omstillingen når de utfører grønne aktiviteter som applikasjonen tilbyr.

dav
Svane

Hvem er vi

Anna Wenche Karlsson
Jeg har over 25 års erfaring fra Retail, IT og nå sist fra Telecom. Jeg har vært med å bygge opp avdelinger og tatt frem nye tjenester og business områder. Med flere års ledelseserfaring fra bedrifter både i vekst og omstilling har gitt meg mange gode erfaringer i verktøykassa.

Jeg brenner for god endringsledelse og team building. Det er i team med mangfoldighet og tydelige mål vi får til gode resultater. Bevisstgjøring via god kommunikasjon, teamfokus og kompetansebygging er nøkkelen for at en endringsreise funger godt. Verden endrer seg i stadig raskere takt, som igjen krever at vi raskt må klare å endre oss, både privat og i arbeidslivet. Derfor trenger vi tilgang til enkel og faktabasert informasjon til å ta riktige beslutninger .

Jeg elsker friluftsliv og setter stor pris på naturopplevelser både i nærmiljø og ute på reise. Ønske om å ta vare på naturen, samt å kunne bidra til at kommende generasjoner kan leve trygt og godt på vår fantastiske planet, er årsaken til at jeg ønsker å jobbe for at vi skal lykkes i den grønne omstillingen .

Petter Nordby
Jeg har 25 års erfaring med utvikling av software. Dette har ført til at jeg har lagd lønnsomme produkter for en håndfull bedrifter innen alt fra energi til medisin, luftfart, kringkasting og automasjon. Jeg er engasjert, fleksibel og kvalitetsbevisst.

Det å lage gode produkter som folk blir glade i motiverer meg. Å kontinuerlig ta i bruk ny teknologi er nødvendig for å kunne levere både effektivt og innovativt. Fremoverlente og smidige arbeidsmetoder kombinert med moderne digital infrastruktur bidrar til både skalerbarhet og konkurransekraft. Om vi har det gøy underveis i utviklingen og samtidig tar vare på både hverandre og planeten, så er vi på rett vei.

På fritiden trives jeg godt i naturen, både alene og sammen med familie og venner. Jeg finner glede i å legge tilrette for andres mestringsfølelse og gode opplevelser. Det er trist å se menneskeskapte endringer på natur og klima. Tenk om vi sammen kan motivere hverandre til å leve bærekraftig, sånn helt på ordentlig!

Petter intranett

Vi ønsker investorer og samarbeidspartnere med på laget. Brenner du/dere for en mer bærekraftig verden, der vi samhandler om å skape et godt sted å leve, nå og for fremtiden? Ta gjerne kontakt med oss.

Ta kontakt med oss på mail: aw@focustogether.no eller ring på +47 98 28 94 28

© FOCUS TOGETHER AS // 2023